Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Μέτρα και σταθμά

Σαν μονάδες βάρους στο χωριό, ήτανε μέχρι τσι 31 Μαρτίου 1959, η λίτρα για τα στερεά και το καρτούτσο για τα υγρά. Αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, ίσχυε για όλα τα Επτάνησα. Είχανε λοιπόν:
•  Για τα στερεά, η επίσημη μονάδα βάρους, ήτανε οι Λίτρες  (1 λίτρα = 16 ογκιές = 456 γρ). Όμως, οι παλιοί Λιαπαδίτες και άλλοι Κερκυραίοι, για να διευκολύνονται τσι συναλλαγές τους, είχανε και κίλα (όχι κιλά), τερτικά, πετρόλατες, κοφίνια, πετροκόφινα, λάτες, μπαλότα, ντουζίνες, 
•  Για τα υγρά η επίσημη μονάδα μέτρησης, ήτανε το Καρτούτσο. Όμως, για διευκόλυνση των συναλλαγών τους, είχανε και βαρέλια, βουτσιά, γαλόνια, δικάρτουτσα, καπάσες, καρατέλα, κατσούπια, καρτεζιά, κάρτες, λάτες, μισογάλονα, μισοκάρτουτσα, μποτήρια, μπότηδες, μπότσες, μποτσιά, νταμιτζάνες, ξέστες, ξεστιά, πινιάτες, πινιάτια, πίντες, τίνες, πύλες.
•  Για τα αέρια, δεν υπήρχε μέτρο, γιατί δεν είχανε τι να μετρήσουνε.

Ακόμη, οι παλιοί Λιαπαδίτες εδημιούργησανε και άλλα δικά τους μέτρα, για να ευκολύνονται στην κουβέντα τους. Ανάλογα με το είδος, επροσδιορίζανε και άλλο μέτρο. Ακόμα και τώρα, ακούμε για παράδειγμα: ένα νύχι τυρί, μία σπιθαμή μάκρος, ένα κλωνί μάλαθρο, ένα μομέντο, δύο μπομπόλια ελιές, ένα αστάκι ρίγανη, ένα σφηνάρι τυρί, ένα μύτο ζάχαρη, ένα  φύλλο μπακαλάρο, ένα χαρτί μανέστρα, ένα κεντινάρι κραμπιά, δύο σπυριά ρύζι, μία πρέζα αλάτι, ένα μπουκούνι ψωμί, μία ντουζίνα αυγά, μία χορτασιά παυλόσουκα, ένα μπουτσούνι κριάς, μία λιπίδα ξύδι, μία κολοσκέπα λάδι, δύο μπαλότα σανό, δύο οριές πέτρα, μία μαγειρεψιά λάχανα, μία γαϊδουροκυλίστρα τόπος, μία σελίδα ξύλα, εκατό λακούδια πατάτες, μία βαλανιδόκουπα για μέτρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου