Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Η Καλλιτέρα Διαμονή εις την Ελλάδα

Το περιοδικό “ΕΛΛΑΣ”, που κυκλοφορούσε την πρώτη δεκαετία του περασμένου αιώνα, έκανε ένα δημοψήφισμα, για να βρεθεί το μέρος της Ελλάδας στο οποίο η διαμονή ήταν η πλέον ευχάριστος. Η έρευνα, σε μορφή δημοψηφίσματος, έγινε στο δεύτερο φύλλο του περιοδικού, στις 16 Δεκεμβρίου του 1907.
Στο αρχείο του αείμνηστου πατριώτη μας Τάσου Ζωχιού, βρήκαμε ένα γκάλοπ εκείνης της εποχής, που αναδεικνύει την Κέρκυρα ως τον πλέον ιδανικό τόπο διαμονής.
Το κείμενο της εφημερίδας, έλεγε:

 Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Εις το δεύτερον φύλλον, είχαμεν την εξής ερώτησιν: “Εκτός των Αθηνών και του Πειραιώς, εις ποίαν πόλιν, ή νήσον, ή χωρίον της Ελλάδος, είναι πλέον ευάρεστος η διαμονή;
Προς απάντησιν δε, εγένετο πανελλήνιον δημοψήφισμα, δια να καταδείξει “το καλλίτερον ως διαμονήν μέρος της Ελλάδος”.
Το δημοψήφισμα επέτυχεν καταπληκτικώς.
Ελάβομεν επί δελτίων, επτακοσίας είκοσι δύο (722) ψήφους. Έκαστον δελτίον αντιπροσώπευε μίαν ψήφον.
Εκ τούτων έλαβον κατά σειράν:

Η Κέρκυρα             205
Αι Πάτραι              54
Η Ζάκυνθος             54
Αι Καλάμαι             35 
Η Τρίπολις             35                                           
Ο Πόρος                33
Η Λευκάς               32
Η Κεφαλληνία           30
Τα Καλάβρυτα           29
Το Αίγιον              29
Η Χαλκίς               29
Η Σύρος                27
Τα Φιλιατρά            17
Το Λουτράκι            16 
Αι Σπέτσαι             16 
Ο Βόλος                15 
Η Τήνος                14 
Η Θήρα                 14 
Η Ελευσίς              12
Η Μύκονος              10
Η Δελαγράτσια (Σύρος)   1
Το Γαλατάρ (Τροιζηνίας) 1
Η Θάνα (Αρκαδίας)       1
Η Κηφισσία              1
Το Φάληρον              1
Η Ακρόπολις             1

Εκ των ανωτέρω αποτελεσμάτων, εις τα οποία δεν λαμβάνονται υπ' όψιν αι τρεις τελευταίαι απαντήσεις, προκύπτει ότι την πρώτην νίκην κατήγαγεν η Κέρκυρα και με μεγάλην μάλιστα πλειοψηφίαν.

Όπως βλέπουμε, η Κέρκυρα ήτανε πάντα καλή και ελκυστική. Ίσως θα πρέπει να θυμηθούμε, ότι η υπόλοιπη Ελλάδα είχε μείνει πίσω σε θέματα διαβίωσης και πολιτισμού, ενώ η Κέρκυρα με εναλλασόμενης εθνικότητας κυβερνήτες, θύμιζε από τότε Ευρώπη.

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Διπλά γενέθλια για τα λιαπαδίτικα blogs

Περάσανε δύο χρόνια από τότε που αναρτήθηκαν τα λιαπαδίτικα blogs, αναζητώντας την αναγνώριση και αποδοχή τους, από το ευρύτερο λιαπαδίτικο και κερκυραϊκό κοινό. Θελήσαμε να καταγράψουμε και να παραδώσουμε στις επόμενες ψηφιακές γενιές, τα αποτελέσματα πολύχρονης έρευνας, με αντικείμενο την ιστορία της μικρής κοινωνίας του χωριού μας. Έρευνα που έγινε σε πολλά επίπεδα, καλύπτοντας τα περισσότερα από τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων του χωριού, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για το χωριό μας, δημοσιεύοντας αποκλειστικά θέματα, προωθώντας ζητήματα και προβληματισμούς, αναζητώντας λύσεις, παίρνοντας θέσεις σε κοινωνικά θέματα και υποστηρίζοντας αποφασιστικά κάθετί που προβάλλει το χωριό μας.

Το Νοέμβριο του 2011, η ιδέα προβολής στα δρώμενα του χωριού παίρνει σάρκα και οστά με την ανάρτηση των blogs. Πολλοί Λιαπαδίτες είδαν με καλό μάτι τη δημoσίευση του πλούσιου αρχειακού υλικού που ξαφνικά είδε το φως της δημοσιότητας. Πιστέψαμε πως κάποια νέα παιδιά θα βοηθούσαν αυτή την προσπάθεια, κάτι που τελικά συνέβη, σε βαθμό μικρότερο του αναμενόμενου. Τα θετικά σχόλια όμως, μας τόνωσαν την πίστη για συνέχιση της παρουσίασης και μας έδωσαν το στίγμα της επιβράβευσης.
Στα δύο χρόνια που πέρασαν, τα λιαπαδίτικα blogs δέχθηκαν περισσότερες από 12.000 επισκέψεις, με μέσο όρο 500 επισκέψεις το μήνα. Δέχθηκαν επισκέψεις από 43 νομούς της Ελλάδας και από 37 ξένα κράτη και από τις πέντε ηπείρους. Θεωρούμε αυτές τις επισκέψεις, έναυσμα μάθησης της ιστορίας του χωριού και εφαλτήριο για νέες δημιουργίες. Η στήλη ευχαριστεί όλους όσους με αναδημοσιεύσεις στο facebook ή και σε άλλα μέσα, προωθούν την ιδέα, προσφέροντας σε ευρεία έννοια υπηρεσίες στο χωριό και τους κατοίκους του. Με την ευκαιρία αυτής της επετείου, καλούμε όσους έχουν να προσθέσουν ή και να διορθώσουν κάτι, να μη διστάσουν να καταθέσουν τις απόψεις τους.