Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Η Καλλιτέρα Διαμονή εις την Ελλάδα

Το περιοδικό “ΕΛΛΑΣ”, που κυκλοφορούσε την πρώτη δεκαετία του περασμένου αιώνα, έκανε ένα δημοψήφισμα, για να βρεθεί το μέρος της Ελλάδας στο οποίο η διαμονή ήταν η πλέον ευχάριστος. Η έρευνα, σε μορφή δημοψηφίσματος, έγινε στο δεύτερο φύλλο του περιοδικού, στις 16 Δεκεμβρίου του 1907.
Στο αρχείο του αείμνηστου πατριώτη μας Τάσου Ζωχιού, βρήκαμε ένα γκάλοπ εκείνης της εποχής, που αναδεικνύει την Κέρκυρα ως τον πλέον ιδανικό τόπο διαμονής.
Το κείμενο της εφημερίδας, έλεγε:

 Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Εις το δεύτερον φύλλον, είχαμεν την εξής ερώτησιν: “Εκτός των Αθηνών και του Πειραιώς, εις ποίαν πόλιν, ή νήσον, ή χωρίον της Ελλάδος, είναι πλέον ευάρεστος η διαμονή;
Προς απάντησιν δε, εγένετο πανελλήνιον δημοψήφισμα, δια να καταδείξει “το καλλίτερον ως διαμονήν μέρος της Ελλάδος”.
Το δημοψήφισμα επέτυχεν καταπληκτικώς.
Ελάβομεν επί δελτίων, επτακοσίας είκοσι δύο (722) ψήφους. Έκαστον δελτίον αντιπροσώπευε μίαν ψήφον.
Εκ τούτων έλαβον κατά σειράν:

Η Κέρκυρα             205
Αι Πάτραι              54
Η Ζάκυνθος             54
Αι Καλάμαι             35 
Η Τρίπολις             35                                           
Ο Πόρος                33
Η Λευκάς               32
Η Κεφαλληνία           30
Τα Καλάβρυτα           29
Το Αίγιον              29
Η Χαλκίς               29
Η Σύρος                27
Τα Φιλιατρά            17
Το Λουτράκι            16 
Αι Σπέτσαι             16 
Ο Βόλος                15 
Η Τήνος                14 
Η Θήρα                 14 
Η Ελευσίς              12
Η Μύκονος              10
Η Δελαγράτσια (Σύρος)   1
Το Γαλατάρ (Τροιζηνίας) 1
Η Θάνα (Αρκαδίας)       1
Η Κηφισσία              1
Το Φάληρον              1
Η Ακρόπολις             1

Εκ των ανωτέρω αποτελεσμάτων, εις τα οποία δεν λαμβάνονται υπ' όψιν αι τρεις τελευταίαι απαντήσεις, προκύπτει ότι την πρώτην νίκην κατήγαγεν η Κέρκυρα και με μεγάλην μάλιστα πλειοψηφίαν.

Όπως βλέπουμε, η Κέρκυρα ήτανε πάντα καλή και ελκυστική. Ίσως θα πρέπει να θυμηθούμε, ότι η υπόλοιπη Ελλάδα είχε μείνει πίσω σε θέματα διαβίωσης και πολιτισμού, ενώ η Κέρκυρα με εναλλασόμενης εθνικότητας κυβερνήτες, θύμιζε από τότε Ευρώπη.

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Παρεκκλήσια και Εικονίσματα

Οι παλιοί Λιαπαδίτες ήτανε πιο ευλαβείς και πιο θρήσκοι από μας. Επιστεύανε περισσότερο στο Θεό και λιγότερο τσου πολιτικούς. Είναι γνωστό ότι όλες οι εκκλησιές είναι πάντα κλειστές όταν δεν κάνουνε λειτουργία. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάποιοι να κλέψουνε εικόνες ή ότι άλλο βρεθεί. Γιαυτό εκάνανε σε μερικά σημεία του χωριού, παρεκκλήσια, εκκλησάκια και κονίσματα, για να μπορούνε οι πιστοί όποτε θέλουνε να ανάψουνε το καντήλι και να προσκυνήσουνε μία εικόνα. Πολλά από αυτά τα εκκλησάκια και τα κονίσματα, φτιαχτήκανε σε εκτέλεση επιθυμιών, από κάποιες λιαπαδίτικες οικογένειες, που είχανε κάνει τάματα.


• Παρεκκλήσι του Αγίου Συμεών στου Παρατικού 


Βρίσκεται στου Παρατικού, στο δρόμο που έρχεται από τσι Φυτιές και πάει για του Καίσαρη (ο δρόμος προς του Παντούλη). 
Το έχτισε ο Κώστας ο Ρουμανής, με παραγγελία του Νίκου Αγάθου του Προμπόγιου, δίπλα στο σπίτι του. Έγινε μία πολυτελής κατασκευή, διαστάσεων 4 x 5 μέτρων, με εξαιρετικά πλούσιο διάκοσμο στον εξωτερικό χώρο του Ιερού Ναού. Δεν είχαμε πρόσβαση να μπούμε στο εσωτερικό της εκκλησίας, για εκτενέστερη περιγραφή. Πήραμε όμως αξιόπιστες πληροφορίες, ότι εξίσου καλή -αν όχι και καλύτερη- είναι και η εσωτερική αγιογράφηση. Έχει Άγιο Βήμα και τέμπλο, λίγα στασίδια και μπορούνε να εκκλησιασθούνε περίπου 15 άτομα. Έξω από το εκκλησάκι υπάρχει ένα στρογγυλό πεζούλι, που στη μέση έχει μία ελιά και ανθόκηπο, ενώ μπροστά από το Ιερό υπάρχει ένα καμπαναριό, που έχει τρεις εσοχές με ισάριθμες εικόνες, για να προσκυνάνε οι διερχόμενοι διαβάτες. Στην κορυφή του καμπαναριού υπήρχαν μία ή δύο καμπάνες, που όμως καταστράφηκαν, όταν μετά από δυνατους
Το καμπαναριό χωρίς καμπάνα
αέρηδες, έπεσε πάνω στο καμπαναριό ένας κλώνος παρακείμενης ελιάς, προκαλώντας σημαντική φθορά στις καμπάνες, αλλά και στην αισθητική του παρεκκλησιού, όπως φαίνεται και στη δεξιά φωτογραφία.
Επιφυλλασόμαστε να αναζητήσουμε από διάφορες πηγές ακόμα περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες θα αναρτηθούν σύντομα και θα είναι στη διάθεση των αναγνωστών.


• Το Κόνισμα στου Κόρακα 

Το κόνισμα αυτό που βρίσκεται στο δίστρατο του Κόρακα, τόφτιακε ο Νούφρης ο Τσέντσος το 1967. Μέσα υπάρχουνε δύο εικόνες: η εικόνα του Προφήτη Ηλία και η εικόνα τση Παναγίας τση Οδηγήτριας. Οι επιτρόποι τση εκκλησιάς εκείνη την εποχή, με πρωτοβουλία του Σπύρου του Τσολιά και με σύμφωνη γνώμη και των άλλων επιτρόπων, αποφασίσανε την κατασκευή του, μάσανε λεφτά για τα οικοδομικά υλικά και ο Νούφρης ο Τσέντσος πρόσφερε την προσωπική του εργασία οικειοθελώς. Έγινε χορηγός που θα λέγαμε σήμερα... Το Κόνισμα στου Κόρακα, έγινε στόχος κλεφτών στο παρελθόν.• Το Κόνισμα στον Ανίκητο

Βρίσκεται στη διασταύρωση του δρόμου που έρχεται από τσι Φυτιές, με το δρόμο που έρχεται από τον Πηλό. Έχει μέσα πέντε εικόνες: την εικόνα των Αγίων Θεοδώρων, την Παναγία την Τσαμπίκα και τρεις μιτσές εικόνες. Το κόνισμα τόφτιακε ο Σπύρος ο Κατσιβίλας, με παραγγελία του Θοδωρή του Καινούριου, που ήτανε και επίτροπος στον Άη Θόδωρο το 1970. Ο Θοδωρής ο Καινούριος, πρόσφερε ακόμη στην εκκλησιά, τα τσιμέντα που εχρειαστήκανε για τσι εργασίες του Ιερού Ναού και ακόμη έδωκε και δρόμο πρόσβασης προς την εκκλησιά.


• Το Κόνισμα στα Βατηλερά 

Η Μαρία του Γιωγάκη το 1986, είδε κάποιο όνειρο που τση έλεγε να κάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Βατηλερά, ένα μικρό εκκλησάκι με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Αποφάσισε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και τόφτιακε με δικά του έξοδα, ο άντρας της, ο Θοδωρής ο Κανούριος. Έχει μέσα την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και μερικές ακόμη μιτσές εικόνες. Είναι πάνω στο δρόμο τση Γιόφυρας, στη στροφή αριστερά από την είσοδο τση Σαμπάλας.


• Το Κόνισμα του Αγίου Κωνσταντίνου 

Υπάρχει στο Σκυλοπήγαδο, στ’ αμπέλια του Σπύρου του Πιτσάκου, ένα κόνισμα με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Παλαιότερα έγινε εκεί μία προσπάθεια για να αναγερθεί ένα εκκλησάκι με εμβαδόν τριάντα τ.μ. Υπάρχουν ακόμα πέτρες χαραγμένες στο έδαφος, που δείχνουν τα όρια του κτίσματος. Υπάρχει επίσης κόγχη του Ιερού Βήματος, που όμως τα πολλά χόρτα και οι βάτοι, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση για φωτογράφηση. Κάποτε κάποιος από το παρανόμι Ντελής, εξάπλωσε εκεί για να κοιμηθεί και έβαλε για προσκέφαλο, μία από τσι πέτρες του Ναού. Στο ύπνο του είδε ότι κάποιος τον εβάρουνε φούσκους και σε τρεις μέρες απέθανε.


Παρεκκλήσι της Οδηγήτριας στα Μπαλαμπανάτικα
 
Το Κόνισμα τση Παναγίας τσι Φυτειές

Υπάρχει στον προαύλιο χώρο έξω από τσι αποθήκες του Βαλεντίνου τσι Φυτειές, πίσω από το Φαρμακείο, ένα  μικρό και σεμνό κόνισμα, που είναι αφιερωμένο στο όνομα τση Παναγίας. Εχτίστηκε το 1996 –όταν εχτίστηκαν και οι αποθήκες- υπέρ υγείας, ευζωίας και μακροημέρευσης των κτητόρων και των προσκυνητών. Έχει δύο εικόνες τση Παναγίας.

Για να μάθετε για τσι εκκλησιές του χωριού, δείτε την ανάρτηση “Οι εκκλησιές του χωριού” 

Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Λιαπαδίτες Αθλητές με Χρυσά Βραβεία

Μεγάλη τιμή για το χωριό μας. Δύο παιδιά από το χωριό μας, μόνο δέκα οχτώ χρονών, έχουν ήδη κερδίσει στον αθλητισμό, δεκάδες διακρίσεις, επαίνους, βραβεία και μετάλλια (χρυσά, ασημένια και χάλκινα), νοιώθοντας εύλογη υπερηφάνεια, δημιουργώντας παράλληλα ευμενή σχόλια τους γονείς, τους χωριανούς και τους φίλους τους.
Ο ένας είναι ο Γιώργος Αγάθος (ο Γαλάρας) που αγαπάει και ασχολείται με τον αθλητισμό. Αγωνίζεται στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο στο τριπλούν και στο άλμα εις μήκος. Έχει τιμηθεί πολλές φορές με επαίνους και βραβεία (χρυσά, ασημένια και χάλκινα). 
Ο άλλος χωριανός μας αθλητής, είναι ο Αντρέας Μποζίκης (ο Χούλης), που επέλεξε την πυγμαχία (Boxing) και αγωνίζεται στον Πυγμαχικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του δύο χρυσά βραβεία σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τρεις πρώτες θέσεις σε αγώνες Κυπέλλου. Και τα δύο παιδιά διακρίνονται για το ήθος τους. 
Τους παρουσιάσουμε με αλφαβητική σειρά:


Χρυσός τριπλουνίστας στη Σικελία
• Ο Γιώργος Αγάθος (Γαλάρας) ασχολείται σοβαρά με τον αθλητισμό. Αγωνίζεται στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο στο άλμα τριπλούν και στο άλμα εις μήκος, με προπονητή του τον κ. Παύλο Σκορδίλη (Skordilis.blogspot.com). 
Ασχολείται σοβαρά με τον κλασσικό αθλητισμό τα τελευταία τρία χρόνια. Έχει τιμηθεί πολλές φορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με επαίνους και βραβεία. Από την αρχή της καριέρας του ως τώρα, έχει λάβει τις εξής τιμητικές διακρίσεις:

• 10 Απριλίου 2010: Ασημένιο μετάλλιο στο τριπλούν Παίδων, στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων, στα Γιάννενα.

• 25 Απριλίου 2010: Ασημένιο μετάλλιο στο άλμα εις μήκος Παμπαίδων και Χρυσό Μετάλλιο στο τριπλούν Παμπαίδων, στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων, στα Γιάννενα.

• 10 Ιουλίου 2010: Ασημένιο μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου (ΠΠ/ΠΚ Α’) στα Τρίκαλα.

• 11 Ιουλίου 2010: Χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου (ΠΠ/ΠΚ Α’) στα Τρίκαλα.

• 2 Απριλίου 2011: Χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος και Χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων/Κορασίδων στα Γιάννενα. 

• 25 Μαΐου 2011: Χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν και Χάλκινο μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στους 15ους διεθνείς αγώνες “Νήσων και Κατακτήσεων” (XV Jeux Des Iles 2011), που έγιναν στο Παλέρμο της Σικελίας (Ιταλία).
Άθλημα με θέαμα

• 25 Ιουνίου 2011: Ασημένιο μετάλλιο στο τριπλούν Ανδρών, στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών που έγινε στην Πάτρα.

• 21 Απριλίου 2012: Ασημένιο μετάλλιο στο μήκος και Ασημένιο μετάλλιο στο τριπλούν, στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων που έγινε στα Γιάννενα.

• 15 Μαΐου 2012: Ασημένιο μετάλλιο στο τριπλούν, στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων (2011-2012).

• 26 Μαΐου 2012: Χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν, στους 16ους διεθνείς αγώνες “Νήσων και Κατακτήσεων” (XVΙ Jeux Des Iles 2012), που έγιναν στην Σαρδηνία (Ιταλία). Στους αγώνες αυτούς έκανε δύο μόνο άλματα, λόγω τραυματισμού.
Με τον προπονητή του

• 9 Ιουνίου 2012: Χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν Ανδρών, στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών  που έγινε στην Κέρκυρα, με επίδοση 14.62 μ. που είναι η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για Κερκυραίο άλτη, στην κατηγορία των Παίδων.

• 23 Ιουνίου 2012: Ασημένιο μετάλλιο στο τριπλούν Παίδων, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων, που έγινε στις Σέρρες.

• 19 Ιουλίου 2012: Χρυσό μετάλλιο  στο τριπλούν παίδων, με την Εθνική Ομάδα Παίδων, σε διοργάνωση που έγινε στην Κύπρο.

================================================= 

Χρυσό Μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ο Αντρέας Μποζίκης, με προπονητή του τον κ. Χρήστο Μοσχάτ, είναι ο νέος Λιαπαδίτης μποξέρ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, είχε τις παρακάτω επιδόσεις:

• 2011-2012: Αναδείχθηκε 1ος  νικητής (χρυσό βραβείο), στο Πυγμαχικό πρωτάθλημα Νέων (17-18 χρονών) στα 60 κιλά, που έγινε στην Λάρισα. 

• 2012-2013: Αναδείχθηκε 1ος νικητής (χρυσό βραβείο), στο Πυγμαχικό πρωτάθλημα Ανδρών (18-35 ετών) στα 64 κιλά, που έγινε στο Μέτσοβο.
Η ανακήρυξη του Νικητή

• 2010-2011: Αναδείχθηκε 1ος νικητής, στους αγώνες Πανελληνίου Κυπέλλου που έγιναν στην Άρτα.

• 2011-2012: Αναδείχθηκε 1ος νικητής στους αγώνες Πανελληνίου Κυπέλλου που έγιναν στα Γιάννενα.

• 2012-2013: Αναδείχθηκε 1ος νικητής, στους αγώνες Πανελληνίου Κυπέλλου που έγιναν στα Γιάννενα.

• 2012-2013: Ο Πυγμαχικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας, σε αυτούς τους αγώνες, αναδείχθηκε Πολυνίκης και Πρωταθλητής Σύλλογος. Πρωταθλητής επειδή ο Αντρέας Μποζίκης πήρε Χρυσό Βραβείο και Πολυνίκης γιατί πήρε δέκα (10) νίκες. Ο Αντρέας Μποζίκης, πήρε σε αυτή τη διοργάνωση 12 βαθμούς, στο σύνολο των 24 βαθμών που κέρδισε η ομάδα. 

Με τον προπονητή του

Το μέλλον του στον αθλητισμό διαγράφεται ευνοϊκό, εφόσον τελικά αποφασίσει να συνεχίσει με την πυγμαχία. Ήδη είχε το πρώτο κάλεσμα από την Εθνική Ομάδα, που όμως αρχικά δεν δέχθηκε για να τελειώσει πρώτα το Λύκειο. Ωστόσο συνεχίζει καθημερινά τις προπονήσεις του, για να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.Με μεγάλη χαρά θα γράψουμε και για τις επιδόσεις άλλων χωριανών.

Πηγή: Τις πληροφορίες και το φωτογραφικό υλικό, μας το έδωσαν οι ίδιοι οι αθλητές.


Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Λιαπαδίτες Χορωδοί στην Κερκυραϊκή Χορωδία

Θα φιλοξενήσουμε στο λιαπαδίτικο blog ένα ρεπερτόριο από όμορφα κερκυραϊκά χορωδιακά τραγούδια, αυτά που τραγιουδιώνται πολύ και που αρέσουν τσου περισσότερους Έλληνες, τσι μεγάλες κυρίως ηλικίες. Η Κερκυραϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα, λειτουργεί ήδη εξήντα χρόνια τώρα, αντιπροσωπεύοντας επάξια την Κέρκυρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο λόγος της φιλοξενίας της στο λιαπαδίτικο blog, είναι το γεγονός ότι τρεις Λιαπαδίτες χορωδοί, είναι μέλη της και τραγουδάνε όμορφες παλιές καντάδες. Είναι ο Κώστας Λεπενιώτης Θιλιππάκης, ο Γιώργος Αγάθος Τρίβουλας και ο αείμνηστος Μιχάλης Ρεπούλιος Τζίτζηρας.

• Η Κερκυραϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα υπό την διεύθυνση της κυρίας Ροζίνας Ανεμογιάννη, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της ΝΕΤ “Έχει Γούστο” της κυρίας Μπήλιως Τσουκαλά. στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Για να ακούστε, να δείτε και να θαυμάσετε, πατήστε το link που ακολουθεί:

• Για να δείτε και να ακούστε την Κερκυραϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα υπό την διεύθυνση της κυρίας Ροζίνας Ανεμογιάννη, που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της ΕΤ 1 “Έχουμε και λέμε” της κυρίας Ρίκας Βαγιάνη, στις 18 Μαΐου 2009, πατήστε το link που ακολουθεί:
http://www.youtube.com/watch?v=Ee3mMnH5QWQ

Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε ειδήσεις, σχόλια και οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό υλικό, με αποκλειστικό σκοπό να προβάλλουμε επάξια το χωριό μας.

Κυριακή 7 Ιουλίου 2013

Το κυλικείο τση Οδήτριας

Προσφορά αγάπης για όλες τσι επόμενες γενιές 
Το κυλικείο τση Οδήτριας, είναι μία όμορφη και προσεγμένη αίθουσα που δημιουργήθηκε για να καλύψει τσι ανάγκες όλων όσων επισκέπτονται την εκκλησιά τση Οδήτριας και το νεκροταφείο του χωριού. Η αίθουσα χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις σχετικές με τσι κηδείες, τα συλλείτουργα και τα μνημόσυνα. Όσοι χωριανοί θέλουνε να προσφέρουνε στους καλεσμένους τους καφέδες, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά και βουτήματα, ο χώρος προσφέρεται δωρεάν. Το κυλικείο κατασκευάσθηκε το 2010 και κόστισε ογδόντα χιλιάδες (80.000) Ευρώ, μαζί με τον εξοπλισμό του (τραπέζια, καρέκλες, ράφια κ.ά).

Έχει ήδη χτιστεί η τσιμέντινη περίφραξη στον εξωτερικό δρόμο με ωραία είσοδο, ενώ προσεχώς, θα διαμορφωθεί και ο περιβάλλοντας χώρος (το προαύλιο), που στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε ένα ωραίο ανθόκηπο. 'Ολη η δαπάνη είναι μία ευγενική χορηγία τση κυρίας Χριστίνας Αγάθου, σε μνήμη του συζύγου της Κώστα Αγάθου Μπουρίτση.

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Στη διάθεση όλων των Λιαπαδιτών 
Δίπλα στο Γυμνάσιο Λιαπάδων, ανεγέρθηκε ένα όμορφο και μεγάλο κτίριο για να καλύψει το σύνολο των πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων, για όλες τσι κοινότητες του τέως Δήμου Παλαιοκαστριτών. Προ των Καλλικρατικών Δήμων, τα πολιτιστικά δρώμενα στα χωριά μας, ήτανε σε ανθηρή περίοδο και πολλοί νέοι και παιδιά, ασχολούνταν δυναμικά με τη μουσική, το θέατρο, το χορό και το τραγούδι. Υπήρχε κάθε καλοκαίρι πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το τοιχοκολλούσαν για ενημέρωση των κατοίκων και το κοινό ανταποκρίνονταν στις εκδηλώσεις με αθρόα προσέλευση. Με την έννοια αυτή και με δεδομένη την έλλειψη χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στους Δήμους, η ανέγερση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, ήτανε επιτακτική ανάγκη. Φιλοξένησε μέχρι τώρα πολλές λιαπαδίτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως σε ...βροχάμενες μέρες. Ευχής έργο θα ήταν να συνεχισθούν οι δραστηριότητες, μεταξύ άλλων για τη συντήρηση του έργου και για να αποφευχθούν οι φθορές του χρόνου.Το 2007 ξεκίνησε η κατασκευή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του σχολείου που βρίσκεται σε παρακείμενο του Γυμνάσιου χώρο, από τον τότε Δήμο Παλαιοκαστριτών με ανάδοχο της εργολαβίας την κοινοπραξία Σ. Βεντούρας – Γ Φαναριώτης.  Το έργο με προϋπολογισμό 710.000 ευρώ. εντάχθηκε στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  


Το μπατζαριό του Βαγγέλη

Στη νότια πλευρά του κτιρίου, ήτανε το τυροκομείο
Για δέκα χρόνια, από το 1952 μέχρι το 1962, υπήρχε στη Μηχανή του Πέπου, στη νότια πλευρά κατά το χτήμα του Πουλημένου στο Τηγάνι, το μπατζαριό (τυροκομείο) του Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Δήμας ήτανε Βορειοηπειρώτης και ήτανε ειδικός στην παραγωγή τυριών. Ιδρύθηκε λοιπόν στο χωριό μας ένα παραδοσιακό για την εποχή του τυροκομείο. Ο χώρος για την ίδρυση τυροκομείου ήτανε κατάλληλος, επειδή υπήρχανε πολλά τρεχούμενα νερά. Ο Βαγγέλης με τη γυναίκα του τη Σοφία, που επίσης ήξερε από τυριά, εμένανε στο απάνω πάτωμα στη Μηχανή. Δεν κάνανε παιδιά. Ιδιοκτήτες και σέμπροι του τυροκομείου, ήτανε ο Πέτρος ο Μολοχίτης και ο Δημήτρης ο Τσέλβας. Αυτοί πήρανε στη δουλειά τους το Βαγγέλη Δήμα, σαν ειδικό στα τυριά. Μαζώνανε το γάλα της ευρύτερης περιοχής, τόσο από αρνιά και κατσίκες, όσο και από αγελάδες, και κάνανε μαλακά και σκληριά τυριά, φέτα και ξεροτύρια (κεφαλοτύρια και γραβιέρες), που τα πουλούσανε στη χώρα. Για όλα τα προϊόντα τους (τυριά και γιαούρτια), χρησιμοποιούσανε το γάλα, είτε 100% αγελαδινό, είτε 100% πρόβειο, ή και σε ορισμένες αναλογίες αιγοπρόβειο.
Για την παραγωγή και την ωρίμανση των τυριών, ο Βαγγέλης χρησιμοποιούσε μία παλιά μέθοδο, που έκανε τα τυριά του πολύ πικάντικα. 
Ζούνε ακόμη στο χωριό κάποιοι παλαιοί Λιαπαδίτες που θυμούνται το τυροκομείο και λένε ότι η ποιότητα των τυριών του ήτανε άριστη. Μοναχά που οι πιλιότεροι χωριανοί, δεν είχανε λεφτά να τα δοκιμάσουν. 
Ο Δημήτρης ο Τσέλβας είχε προϋπηρεσία στη δουλειά αυτή. Είχε από παλαιότερα μία σούστα και μάζωνε το γάλα από τα κοπάδια και τις αγελάδες της γύρω περιοχής και το παράδινε στου Τσίρου, απ’ όπου με αυτοκίνητο πήγαινε στη χώρα. Η ειδικότητα του Τσέλβα στο τυροκομείο ήτανε τα γιαούρτια, που στη χώρα είχανε μεγάλη ζήτηση. Το τυροκομείο έκλεισε γύρω στο 1963 και ο Βαγγέλης συνέχισε μόνος του να κάνει τυριά, όμως ασχολήθηκε και με την εκτροφή χοιρινών, για ένα χρόνο ακόμα τουλάχιστον, μέχρι που έκλεισε οριστικά.
Πηγή: Τις πληροφορίες μας έδωκε η Αθηνά του Τσέλβα.

Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Γήπεδο 5 Χ 5 στους Λιαπάδες

Η άθληση έχει μόνο καλά αποτελέσματα
Στο χώρο που βρίσκεται δίπλα στο Γυμνάσιο Λιαπάδων, κατασκευάσθηκε στην πρώτη θητεία του Κώστα Χαλικιά στο Δήμο Παλαιοκαστριτών, το γήπεδο 5 Χ 5, που αποδείχθηκε μία έξυπνη, χρήσιμη και με μικρό κόστος επένδυση.
Ο δρόμος του Ανίκητου και ο φωτισμός έγιναν από την προηγούμενη Δήμαρχο κυρία Αρετή Κουρτελέση. 
Η κατασκευή του γηπέδου έγινε με έσοδα του Δήμου Παλαιοκαστριτών χωρίς χρηματοδότηση.
Το γήπεδο έχει μήκος 40 μέτρα και πλάτος 22 μέτρα. Εκεί αθλούνται οι νέοι και όχι μόνο, από το χωριό μας και από πολλά χωριά του βόρειου κυρίως συγκροτήματος. Στο γήπεδο παίζεται ποδόσφαιρο σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών, ενώ υπάρχουν θέσεις για ογδόντα περίπου θεατές. Ακόμη διοργανώνονται τακτικά αθλητικές εκδηλώσεις (τουρνουά) από όλη την Κέρκυρα, που κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον παικτών και θεατών.
Τα τουρνουά διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι, ενώ τα έξοδα καλύπτονται από τους παίκτες, οι οποίοι πληρώνουν για τη συμμετοχή τους στα τουρνουά, από δέκα Ευρώ ο καθένας. Οι ίδιοι παίκτες πληρώνουν τις εμφανίσεις τους (φανέλες, σορτσάκια, παπούτσια, κάλτσες, επιγονατίδες και ότι άλλο χρειαστεί). Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΣΤΕΡΑΣ σε συνεργασία με τις δύο Ακαδημίες Ποδοσφαίρου, είναι ο αρμόδιος φορέας για όλες τις εκδηλώσεις. 
Η χρήση του γηπέδου, εκτός από τα θετικά αποτελέσματα, στη διάπλαση σώματος και πνεύματος των παιδιών, δίνει ζωή και συντήρηση στο χώρο, αποφεύγοντας τις φθορές του χρόνου.


Κυριακή 9 Ιουνίου 2013

Το φεγγάρι και οι αγροτικές δουλειές

Το φεγγάρι, που σε όλο τον κόσμο εμπνέει τσου ποιητές και τσου ερωτευμένους, έχει για τσου παλιούς Λιαπαδίτες και σημαντικές λαογραφικές παραδόσεις. Από τη μία γενιά στην άλληνε, μεταφέρονται σε μορφή συμβουλών, δοξασίες σχετικά με την επήρεια του φεγγαριού σχετικά με τσι αγροτικές και λοιπές εργασίες τση υπαίθρου. Άλλοι τσι πιστεύουνε σαν αληθινές, άλλοι σαν αληθοφανείς και μερικοί (λίγοι) δεν τσι πιστεύουνε.
• Όταν είναι καινούριο το φεγγάρι μέχρι πέντε μερών, λένε ότι είναι στην “πεντάδα” και το ονομάζουνε “τρυφεροφεγγαριά”. Σε αυτό το πενταήμερο, δεν βγάνουνε πατάτες, ούτε κάνουνε τραβέτζο στο κρασί. Γιατί οι πατάτες θα πιάκουνε λεφτερίδα και το κρασί θα ξυνίσει.
 Μετά την τρυφεροφεγγαριά, κόβγουνε τα χόρτα στα χωράφια. Αν τα κόψουνε μέσα στην πεντάδα, τα χόρτα τρίβονται.
• Όταν είναι στη γιόμιση, είναι ιδανική εποχή για να φυτέψουνε κηπευτικά προϊόντα και όσπρια (φασούλια, ρεβύθια, ντομάτες).
• Όταν είναι στη “λείψη”, ετότες κάνουνε κεντρώματα και φυτεύουνε δέντρα. Άμα  κεντρώσεις ένα δέντρο την πρώτη μέρα του φεγγαριού, θά κάνει είκοσι οχτώ (28) χρόνια να καρπίσει!, ενώ άμα το κεντρώσεις την λείψη του φεγγαριού, θα καρπίσει σε 1-2 χρόνια.
• Στο φεγγάρι του Μάρτη, δεν κόβγουνε ξύλα γιατί αλευρώνουνε και βγάνουνε σκουλήκους και ούτε σκαλίζουνε (κρεμμύδια και σκόρδα) γιατί σέπονται.
• Τον Γενάρη είναι η καλύτερη εποχή για το κλάδεμα των αμπελιών
Γενάρη αμπέλια κλάδευε,
φεγγάρι μην κοιτάζεις.

Οι ψαράδες έχουν να διηγηθούν λιγότερα περιστατικά σχετικά με την επήρεια του φεγγαριού στην αλιεία. 
 Όταν είναι γιομάτο φεγγάρι, οι ψαριές είναι φτωχές, επειδής τα ψάρια κρύβονται γιατί δε θέλουνε φως. 
• Όταν το φεγγάρι είναι μιτσή οριζόντια βαρκούλα, ορθός ο ναύτης (φουρτούνα). Όταν είναι μιτσή βαρκούλα κάθετη, ξάπλα ο ναύτης (μπουνάτσα).
Όλοι οι ναυτικοί παραδέχονται πως υπάρχει σχετικότητα με το φεγγάρι, όμως είναι γνωστό ότι τα ψάρια βασικά μετακινούνται ανάλογα με τσι εποχές και τη θερμοκρασία του νερού.
Νύχτα βγαίνει το φεγγάρι
σιγαλά στον ουρανό
για να βγει ο μορόζος όξω 
να του κόψω το λαιμό.


** Αναζητούμε περισσότερες πληροφορίες και λιαπαδίτικα ποιήματα για το φεγγάρι.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Απογραφή πληθυσμού Κέρκυρας 2011

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η τελευταία απογραφή του πληθυσμού* που γίνεται κάθε δέκα χρόνια από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), έγινε τσι 15 Μαρτίου 2011 και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 15 Μαρτίου 2013, ακριβώς δύο χρόνια μετά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το χωριό μας, αλλά και για το σύνολο του πληθυσμού της Κέρκυρας. Το χωριό μας εξακολουθεί να είναι σταθερό σε ότι αφορά τον πληθυσμό και να παραμένει οριακά λίγο πάνω από τους χίλιους κατοίκους, με σαφώς μεγαλύτερο πληθυσμό, έναντι των άλλων γειτονικών χωριών. Αυτό φανερώνει εκτός των άλλων, ότι παρά την οικονομική κρίση, δεν υπάρχει υπογεννητικότητα του πληθυσμού. Για να κάνετε συγκρίσεις σχετικά με τις αυξομειώσεις του πληθυσμού, ανατρέξτε στην ανάρτηση http://liapadesvillage.blogspot.gr/2011/11/test2.html όπου αναφέρονται τα στοιχεία από παλαιότερες απογραφές.

Να αρχίσουμε την παράθεση στοιχείων, από τον πρώην Δήμο Παλαιοκαστριτών, που μας αφορά άμεσα, κατατάσσοντας τα χωριά με βάση τον πληθυσμό τους, (από το μεγαλύτερο, μέχρι το μικρότερο):

Λιαπάδες
1022
Δουκάδες
730
Λάκωνες
613
Σκριπερό
588
Γαρδελάδες
377
Μακράδες
332
Αλειμματάδες
206

  Στα γειτονικά μας χωριά, η απογραφή του πληθυσμού, έδειξε τα παρακάτω στοιχεία:


Κάτω Κορακιάνα
4504
Άνω Κορακιάνα
1384
Γιαννάδες
596
Κοκκίνη
580
Βάτος
413
Τεμπλόνι
349
Κανακάδες
200
Μάρμαρο
171
 

Σε επίπεδο Νομού, η Κέρκυρα (αναλυτικά και με όλους του μεγάλους και μικρούς οικισμούς), παρουσίασε την παρακάτω εικόνα: 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Έδρα: Κέρκυρα)
115,473
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Έδρα: Κέρκυρα)
113,080
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3,527

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου
194
Άγιος Αθανάσιος
194
Τοπική Κοινότητα Αγρού
367
Αγρός
276
Ασπιωτάδες
58
Μανατάδες
26
Ραφαλάδες
7
Τοπική Κοινότητα Αρκαδάδων
86
Αρκαδάδες
86
Τοπική Κοινότητα Αρμενάδων
345
Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αρμενάδων)
230
Αρμενάδες
92
Τερμενάδες
23
Τοπική Κοινότητα Αφιώνος
309
Αφιωνίτικα
3
Αφιώνας
306
Τοπική Κοινότητα Δάφνης
293
Γαβράδες
69
Δάφνη
224
Τοπική Κοινότητα Δροσάτου
143
Δροσάτο
143
Τοπική Κοινότητα Καββαδάδων
593
Αρίλλας
91
Καββαδάδες
464
Σαουλάτικα
38
Τοπική Κοινότητα Καστελλάνων Γύρου
106
Καστελλάνοι
85
Τρουμπέττας
21
Τοπική Κοινότητα Μεσαριάς
220
Κοψοχειλάδες
110
Μεσαριά
110
Τοπική Κοινότητα Πάγων
507
Άγιος Γεώργιος (Τ.Κ.Πάγων)
66
Βατωνιές
69
Πάγοι
302
Πρινύλας
70
Τοπική Κοινότητα Ραχτάδων
197
Ραχτάδες
197
Τοπική Κοινότητα Χωρεπισκόπων
167
Χωρεπίσκοποι
167

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
11,487
Δημοτική Κοινότητα Βιρού
2,124
Άγιος Γεώργιος
87
Βιρός
1,194
Καστανιά
780
Μπαστούνι
63
Δημοτική Κοινότητα Γαστουρίου
2,044
Γαστούρι
667
Πέραμα
1,377
Δημοτική Κοινότητα Κυνοπιαστών
2,280
Κυνοπιάστες
1,053
Πικουλάτικα
141
Σουλαίικα
196
Χρυσηίδα
890
Τοπική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου
377
Άγιος Προκόπιος
377
Τοπική Κοινότητα Αγίων Δέκα
374
Άγιοι Δέκα
374
Τοπική Κοινότητα Άνω Γαρούνας
229
Άνω Γαρούνα
229
Τοπική Κοινότητα Βαρυπατάδων
351
Βαρυπατάδες
351
Τοπική Κοινότητα Καλαφατιώνων
461
Καλαφατιώνες
461
Τοπική Κοινότητα Καμάρας
157
Αλεποχώρι
37
Καμάρα
113
Καρδαμάτικα
7
Τοπική Κοινότητα Καστελλάνων Μέσης
538
Εσταυρωμένος
39
Καστελλάνοι
499
Τοπική Κοινότητα Κάτω Γαρούνας
1,155
Άγιος Γόρδιος
578
Κάτω Γαρούνα
577
Τοπική Κοινότητα Κουραμάδων
244
Κουραμάδες
244
Τοπική Κοινότητα Μπενιτσών
841
Μπενίτσες
841
Τοπική Κοινότητα Σταυρού
312
Δαφνάτα
34
Κομιανάτα
30
Κορνάτα
101
Λουκάτα
75
Μακράτα
49
Χαλιδιάτα
23

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
506
Δημοτική Κοινότητα Ερείκουσας
506
Ερείκουσα
506

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
8,350
Δημοτική Κοινότητα Αυλιωτών
1,465
Αγία Πελαγία
131
Άγιος Στέφανος
348
Αυλιώτες
831
Γαρνάδες
43
Κουκνικάδες
56
Στάουσα
56
Δημοτική Κοινότητα Καρουσάδων
2,139
Άγιος Ιωάννης
219
Αστρακερή
124
Καρουσάδες
975
Ρόδα
821
Δημοτική Κοινότητα Μαγουλάδων
1,148
Αρίλλας
403
Γουσάδες
220
Μαγουλάδες
340
Πουλημάτες
122
Τσουκαλιό
63
Τοπική Κοινότητα Αγίων Δούλων
184
Άγιοι Δούλοι
184
Τοπική Κοινότητα Αγραφών
265
Αγία Παρασκευή
90
Αγραφοί
175
Τοπική Κοινότητα Αντιπερνών
199
Αντιπερνοί
199
Τοπική Κοινότητα Βαλανείου
219
Βαλανιό
219
Τοπική Κοινότητα Βελονάδων
856
Βελονάδες
384
Κουναβάδες
48
Λιβάδι
360
Ψαθύλας
64
Τοπική Κοινότητα Καβαλλουρίου
314
Καβαλλούρι
314
Τοπική Κοινότητα Περουλάδων
756
Μέγα Υδρί
51
Περουλάδες
705
Τοπική Κοινότητα Σιδαρίου
805
Σιδάρι
805

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΟΥ
5,999
Δημοτική Κοινότητα Νυμφών
984
Νυμφές
635
Πλάτωνας
349
Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα
1,568
Άγιος Παντελεήμονας
25
Αχαράβη
1,377
Βραχλερή
19
Λαζαράτικα
46
Πριφτιάτικα
36
Στρογγυλή
63
Φουρνί
2
Τοπική Κοινότητα Επίσκεψης
569
Άγιος Στέφανος
230
Επίσκεψη
339
Τοπική Κοινότητα Κληματιάς
285
Επισκοπή
8
Κληματιά
226
Κυπριανάδες
51
Τοπική Κοινότητα Λαυκίου
235
Άγιος Μαρτίνος
115
Λαύκι
60
Τριμόδι
17
Ψαχνιά
43
Τοπική Κοινότητα Λουτσών
223
Αναπαυτήρια
46
Απραός
5
Λούτσες
146
Μαγάρικα
26
Τοπική Κοινότητα Ξανθάτων
187
Ξανθάτες
187
Τοπική Κοινότητα Περιθείας
930
Άγιος Ηλίας
219
Βαθύ
17
Βασιλικά
18
Βουνί
38
Κάρνιαρης
20
Κρινιάς
16
Πελεκητό
504
Περίθεια
3
Περούλι
41
Πίθος
27
Ριλιάτικα
27
Τοπική Κοινότητα Πεταλείας
211
Δροσερή
24
Ερίβα
27
Πέραμα
0
Πετάλεια
122
Στρινύλας
38
Τοπική Κοινότητα Σφακερών
807
Ρόδα
574
Σφακερά
233

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
2,463
Δημοτική Κοινότητα Κασσιόπης
963
Άγιος Γεώργιος
0
Ημερολιά
125
Κασσιόπη
799
Κελλιά
14
Λιθιασμένος
11
Περιστερές, (νησίδα)
1
Πηγή
13
Ποδολάκκος
0
Ψύλλος δύο (νησίδα)
0
Τοπική Κοινότητα Γιμαρίου
505
Βλαχάτικα,τα
30
Γιμάριον,το
311
Καβαλλέραινα,η
19
Καλάμι,το
29
Κέντρωμα,το
68
Πλαγιά,η
14
Ράχη,η
34
Τοπική Κοινότητα Νησακίου
374
Απολυσοί
21
Βιγγλατούρι
52
Κατάβολος
19
Νησάκι
282
Τοπική Κοινότητα Σινιών
621
Άγιος Στέφανος
87
Αγνίτσινη
119
Βίγγλα
54
Καρυώτικο
78
Κόκκινη
52
Κοκκοκύλας
14
Κρέμιθας
35
Μέγγουλας
6
Πόρτα
91
Ρού
0
Σάντα
31
Σαρακηνάτικα
30
Τριτσί
24

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
42,256
Δημοτική Κοινότητα Αλεπούς
3,116
Αλεπού
3,116
Δημοτική Κοινότητα Καναλίου
4,033
Κανάλια
4,033
Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων
34,768
Γουβιά
2,764
Κέρκυρα
25,212
Κοντόκαλι
2,044
Κυρά Χρυσικού,
557
Λαζαρέτο (νησίδα)
0
Ποντικονήσι (νησίδα)
0
Ποταμός
3,842
Πτυχία (νησίδα)
0
Τεμπλόνι
349
Τοπική Κοινότητα Εβροπούλων
339
Εβροπούλοι
339

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
4,810
Δημοτική Κοινότητα Αργυράδων
1,801
Άγιος Γεώργιος
601
Αργυράδες
646
Μαραθιάς
329
Νεοχωράκι
225
Δημοτική Κοινότητα Περιβολίου
1,408
Περιβόλι
1,359
Ποτάμια
49
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
435
Άγιος Νικόλαος
313
Νότος
91
Ρουμανάδες
31
Τοπική Κοινότητα Βασιλατίκων
146
Βασιλάτικα
146
Τοπική Κοινότητα Κουσπάδων
345
Κουσπάδες
293
Μπούκαρης
52
Τοπική Κοινότητα Πετριτής
675
Κορακάδες
29
Πετριτή
646

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ
6,029
Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης
3,870
Κάβος
979
Λευκίμμη
2,891
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
1,427
Δραγωτινά
242
Κρητικά
452
Νεοχώρι
179
Παλαιοχώρι
453
Σπαρτερά
101
Τοπική Κοινότητα Άνω Λευκίμμης
213
Μώλος
213
Τοπική Κοινότητα Βιταλάδων
519
Βιταλάδες
437
Γαρδένος
82

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ
329
Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου
329
Διάκοπο (νησίδα)
0
Διάπλο (νησίδα)
0
Μαθράκι
329
Πλατειά (νησίδα)
0
Τραχειά (νησίδα)
0
Ψύλλος ένα (νησίδα)
0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
6,791
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ματθαίου
1,159
Άγιος Ματθαίος
1,057
Σκάλα
21
Χαλικούνας
81
Δημοτική Κοινότητα Χλομού
1,643
Άγιος Δημήτριος
87
Λίνια
1,049
Χλομός
349
Ψαράς
158
Τοπική Κοινότητα Άνω Παυλιάνας
470
Άνω Παυλιάνα
436
Παραμόνας
34
Τοπική Κοινότητα Βουνιατάδων
207
Βουνιατάδες
207
Τοπική Κοινότητα Κάτω Παυλιάνας
123
Κάτω Παυλιάνα
123
Τοπική Κοινότητα Μοραΐτικων
1,140
Επισκοπιανά
263
Μοραΐτικα
877
Τοπική Κοινότητα Πεντατίου
261
Πεντάτι
261
Τοπική Κοινότητα Στρογγυλής
908
Άγιος Ιωάννης Περιστερών
452
Στρογγυλή
456
Τοπική Κοινότητα Χλοματιανών
880
Βραγκανιώτικα
184
Κάτω Σπήλαιο
49
Μεσογγή
303
Χλοματιανά
344

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ
558
Δημοτική Κοινότητα Οθωνών
558
Οθωνοί
558

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
4,163
Δημοτική Κοινότητα Λιαπάδων
1,022
Γέφυρα
147
Λιαπάδες
875
Τοπική Κοινότητα Αλειμματάδων
206
Αγία Άννα
81
Αλειμματάδες
125
Τοπική Κοινότητα Γαρδελάδων
377
Γαρδελάδες
377
Τοπική Κοινότητα Δουκάδων
730
Δουκάδες
633
Παπαθανάτικα
97
Τοπική Κοινότητα Κρήνης
295
Κρήνη
295
Τοπική Κοινότητα Λακώνων
613
Λάκωνες
377
Παλαιοκαστρίτσα
236
Τοπική Κοινότητα Μακράδων
332
Βίστωνας
87
Μακράδες
245
Τοπική Κοινότητα Σκριπερού
588
Σκριπερό
491
Φέλεκας
97

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
7,477
Δημοτική Κοινότητα Σιναράδων
1,708
Ασπάι
93
Κοντογιαλός
762
Σιναράδες
853
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
1,122
Αγία Τριάδα
191
Άγιος Ιωάννης
584
Βασιλικά
275
Κουραμαδίτικα
72
Τοπική Κοινότητα Άφρας
1,028
Άγιος Βλάσιος
211
Άφρα
768
Κουρκουλαίικα
49
Τοπική Κοινότητα Βάτου
413
Βάτος
413
Τοπική Κοινότητα Γιαννάδων
596
Γιαννάδες
563
Έρμονες
33
Τοπική Κοινότητα Κανακάδων
200
Κανακάδες
200
Τοπική Κοινότητα Κοκκινίου
580
Κοκκίνη
580
Τοπική Κοινότητα Κομπιτσίου
729
Κομπίτσι
729
Τοπική Κοινότητα Μαρμάρου
171
Μάρμαρο
171
Τοπική Κοινότητα Πέλεκα
930
Αβράμης
4
Άγιος Ονούφριος
36
Γλυφάδα
324
Κοκκινόγεια
83
Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων
23
Πέλεκας
410
Πλακωτό
50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ
8,335
Δημοτική Κοινότητα Άνω Κορακιάνας
1,384
Άνω Κορακιάνα
937
Πουλάδες
447
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κορακιάνας
4,504
Άγιος Βασίλειος
218
Ανάληψη
141
Γαζάτικα
134
Κάτω Κορακιάνα
1,910
Λίμνη
1,457
Ύψος
644
Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου
923
Άγιος Μάρκος
67
Κάτω Άγιος Μάρκος
856
Τοπική Κοινότητα Ζυγού
208
Ζυγός
208
Τοπική Κοινότητα Σγουράδων
227
Ομαλή
39
Σγουράδες
188
Τοπική Κοινότητα Σπαρτύλα
824
Μπαρμπάτι
171
Πυργί
149
Σπαρτύλας
504
Τοπική Κοινότητα Σωκρακίου
265
Πηλίδα
12
Σωκράκι
253

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ (Έδρα: Γάιος,)
2,393
Δημοτική Κοινότητα Γαΐου
1,174
Αντίπαξοι (νησίδα)
20
Βελιανιτάτικα
64
Βλαχοπουλάτικα
102
Γάιος
476
Ιερομόναχος
28
Κατσιμάτικα
4
Μακράτικα
149
Μπογδανάτικα
135
Οζιάς
196
Παναγία (νησίδα)
0
Τοπική Κοινότητα Λάκκας
560
Απεργάτικα
114
Αρωνάτικα
23
Γραμματικαίικα
13
Δαλιετάτικα
41
Λάκκα
239
Μαστοράτικα
47
Μουγκελάτικα
38
Πετράτικα
45
Τοπική Κοινότητα Λογγού
298
Ανεμογιαννάτικα
24
Δενδιάτικα
46
Καγκάτικα
43
Κοντογιαννάτικα
69
Κούτσι
35
Λογγός
81
Τοπική Κοινότητα Μαγαζιών
361
Αρβανιτακαίικα
61
Κουρταίικα
30
Μαγαζιά
85
Μανεσάτικα
52
Μποϊκάτικα
30
Πλάτανος
103


* Τα στοιχεία απογραφής πληθυσμού για όλη την Επικράτεια, είναι αναρτημένα στο site της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): www.statistics.gr 
Μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα του site, στη μεσαία στήλη, στην ενότητα: Νέα και Ανακοινώσεις, επιλέξτε την επιλογή:15/3/13 Ανακοίνωση De Facto Απογραφής 2011. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία


Για να παίξετε το Corfu Quiz πατήστε ΕΔΩ

© Δημήτρης Ρεπούλιος, Ιστορικός Ερευνητής, Λιαπάδες, Κέρκυρα, Ελλάδα.