Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

Απογραφή πληθυσμού τέως Δήμου Παλαιοκαστριτών

Παρακάτω δημοσιεύονται χρήσιμα συμπληρωματικά δημογραφικά στοιχεία, που αφορούν την Απογραφή 2011 του πληθυσμού Κέρκυρας, όσον αφορά όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών.
Θελήσαμε να εμπλουτίσουμε την Απογραφή του πληθυσμού της περιοχής μας, με νέα στοιχεία της απογραφής 2011, που συνήθως δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 
Με αίτημά μας στην Ανεξάρτητη Αρχή ΕΛΣΤΑΤ ζητήσαμε τον διαχωρισμό του πληθυσμού των Λιαπάδων σε Άνδρες και Γυναίκες. 
Αντ' αυτού μας έδωσαν πλήθος ενημερωτικών στοιχείων για όλη την Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών. 
Εκφράζουμε και δημόσια τις ευχαριστίες μας προς την Στατιστική Αρχή.

Κεφάλαια της Έρευνας:
Η έρευνα περιλαμβάνει χρήσιμα δημογραφικά στοιχεία όπως:
• Σύνολο πληθυσμού
• Μέσος όρος ηλικίας
• Ομάδες ηλικιών: (0-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+)
• Φύλλο: (Άρρενες - Θήλεις)
• Οικογενειακή κατάσταση: (Άγαμοι, Έγγαμοι, Χήροι, Διαζευγμένοι)
• Επίπεδο Εκπαίδευσης: Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου. 
- Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου / Πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών. 
- Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ / ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. 
- Πτυχιούχοι Ανωτέρων Επαγγελματικών σχολών.  
- Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ / Κολέγια κλπ.). 
- Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κ.λπ.). 
- Πτυχιούχοι επαγγελματικού Λυκείου. 
- Πτυχιούχοι Επαγγελματικών σχολών. 
- Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου.  
- Απόφοιτοι Δημοτικού. 
- Εγκατέλειψαν το δημοτικό (αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση). 
- Ολοκλήρωσαν την προσχολική εκπαίδευση.  
- Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 
- Μη κατατασσόμενοι, (άτομα γεννηθέντα μετά την 01/01/2005). 

Για να διαβάσετε τις πληροφορίες για τους Λιαπάδες και για τα άλλα γειτονικά μας χωριά, ακολουθείστε αυτό τον σύνδεσμο: 
https://drive.google.com/file/d/0B7_NuEZK2Ar3cnByVUI0YV9sUnM/view?usp=sharing

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ