Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

Πλατεία Πίπη Αγάθου

Οι παλαιότεροι θυμούνται, πως στην πλατεία του χωριού είχανε βάλει μία ταμπέλα που έλεγε ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΠΗ ΑΓΑΘΟΥ. Αυτό είναι σίγουρο και δεν αμφισβητείται, καθώς υπάρχουνε πολλοί χωριανοί εν ζωή που το θυμούνται. Αναζητώντας πληροφορίες ποιός είναι ο Πίπης Αγάθος και γιατί ονομάσανε την πλατεία με το όνομά του, μάθαμε πως ο Πίπης Αγάθος ήτανε Βουλευτής. Αυτό μας το επιβεβαιώσανε πολλοί στο χωριό.

Η Βουλή των Ελλήνων, απαντώντας σε σχετικό αίτημά μας, μας ενημέρωσε ότι ο Αγάθος Α. Σπύρος (Πίπης), ήτανε Βουλευτής Κέρκυρας και πολιτεύτηκε για δώδεκα (12) συνεχή χρόνια (από το 1899 μέχρι το 1910). 

Συγκεκριμένα, εκλέχθηκε Βουλευτής για τρεις συνεχείς τετραετίες και συμμετείχε τσι παρακάτω βουλευτικές περιόδους:
1. Κατά την ΙΕ΄Περίοδο από 7 Φεβρουαρίου 1899 μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 1902
2. Κατά την ΙΣΤ΄Περίοδο από 17 Νοεμβρίου 1902 μέχρι 22 Δεκεμβρίου 1904
3. Κατά την ΙΖ΄Περίοδο από 20 Φεβρουαρίου 1905 μέχρι 1 Φεβρουαρίου 1906
4. Κατά την ΙΗ΄Περίοδο από 26 Μαρτίου 1906 μέχρι 25 Μαρτίου 1910.
(Πηγή: Βουλή των Ελλήνων)

Ο Πίπης Αγάθος παραχώρησε δωρεάν προς την Κοινότητα μέρος του χώρου τση υπάρχουσας πλατείας. Πολύ παλιά, ο δρόμος ανήβαινε από του Πολυλά και επήγαινε ίσια κατά το Κάμπο, αφήνοντας λίγο τόπο προς τα αριστερά. Ο Πίπης Αγάθος έδωκε λοιπόν χώρο και διαμόρφωσε και τα σκαλιά, όπως είναι σήμερα. Ο τόπος που πέρσεψε, αγοράστηκε από το Μήκιο το Μολοχίτη, τον πατέρα του Λολή.
Προς τιμήν του Πϊπη Αγάθου αναρτήθηκε πολύ αργότερα μία ταμπέλα στην πλατεία του χωριού, από τον τότε Πρόεδρο τση Κοινότητας Γεώργιο Κορακιανίτη Λαή. Αργότερα, κάποιοι άλλοι άνθρωποι στο χωριό, για πολιτικούς λόγους, κατιβάσανε τη ταμπέλα αυτή.


Ο Πίπης Αγάθος ήτανε γιός του επίσης Βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου και τη γυναίκα του τηνε λέγανε Κωνσταντίνα. Έμενε εκεί που είναι τώρα το σπίτι του Λολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ανάρτηση “Τρεις Λιαπαδίτες Βουλευτές”.