Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Η Κοντότα του γιατρού

Το προλάβαμε και στο χωριό μας. Όλοι οι γιατροί του περασμένου αιώνα, ιδιαίτερα της υπαίθρου, έκαναν με τους χωριανούς ετήσια συμβόλαια παροχής ιατρικών υπηρεσιών, με την αντιπαροχή αγροτικών προϊόντων, (λάδι συνήθως). Οι χωριανοί δίνανε ας πούμε ένα βαρέλι λάδι για όλο το χρόνο και είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χωριανοί άποροι και με μικρή οικογένεια, πλήρωναν λιγότερα.
Υπάρχουν αρκετοί επιζώντες στο χωριό μας που γνωρίζουν το γεγονός και με προσωπικά τους συμβάντα. 
Η παρακάτω Κοντότα, προέρχεται από τους Παξούς, και μας την παραχώρησε ο κ. Γιάννης Δόϊκας, ο οποίος κατάγεται από το Μάρμαρο και ήταν Αρχειοφύλακας Παξών.
Η κοντότα αυτή -γραμμένη στη γλώσσα της εποχής- συνομολογήθηκε στους Παξούς πριν από 220 χρόνια, από το γιατρό Μάρκο Παουλίνη και σαράντα κατοίκους του νησιού. Όσοι μένανε σε σπίτια απόμακρα ή οι δρόμοι ήτανε κακοί, αναλάμβαναν την υποχρέωση να μεταφέρουν το γιατρό με μουλάρι στο σπίτι τους! 
Λίγοι γιατροί επικύρωναν (δημοσιοποιούσαν) την κοντότα σε συμβολαιογράφο. Οι περισσότεροι τα έπαιρναν (και τότε) μαύρα!Κοντότα:(Πάγια αμοιβή γιατρού για ετήσια επίσκεψη*
1794 Σεπτεμβρίου 16, (Έτος Παλαιόν, Οκτωβρίου 3)

Με το παρόν πριβάτον κοντράτο (ιδιωτικόν συμβόλαιον),συμφωνούμεν ημείς οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι με τον ευγενή Σιορ Ντοτόρ Μάρκον Παολίνην εις την ιατρικήν επιστήμην, κάνοντάς του κοντότα εις μετρητά ο καθείς ό υπόσχεται εξ ιδίας χειρός του, ο οποίος Σιορ Ντοτόρ να εισίν εις χρέος να ασιστέρει (προστατεύει) ημάς και τις φαμίλιες μας, εις κάθε ασθένειαν όπου ήθελε μας συμβαίνει, πλερόνοντάς του εκείνα τα ιατρικά (φάρμακα) όπου η χρεία καλέσει, κάνοντας όλες τις χρειαζόμενες βίζιτες (επισκέψεις), χωρίς άλλην πληρωμήν και τούτον μόνον ημάς τους κάτωθεν υπογεγραμμένους, μνήσκοντας του άνωθεν Σιορ Ντοτόρ, εις ελευθερίαν όλοι οι επίλοιποι (υπόλοιποι) τη κοινότητας να πλερώνεται βίζιτες και ιατρικά. Ακόμη, υποσχόμαστε ότι εις τους τόπους όπου του έρχεται δύσκολη και κοπιαστική η στράτα (στερνοστράτι) δια να κάνει τις βίζιτες,να του φέρνουμε μουλάρι.
Η παρούσα κοντότα να εννοείται δια έναν χρόνο, δίνοντάς του άνωθεν Σιορ Ντοτόρ την πλερωμήν αντετζιπάδα (προπληρωμή),από έξι εις έξι μήνες, εκλέγοντας δύο προεστοί τις γνώμες του, ο Σιορ Ντοτόρ, οι οποίοι να λαμβάνουν την επιμέλειαν να σκουδάρουν (να εισπράττουν)το χρέος της παρούσης κοντότας, δίνοντάς την εις χείρας του άνωθεν Σιορ Ντοτόρ, ο οποίος απαφήνοντας την πρεπούμενην καουτέλα (έγγραφον για ασφάλεια)και υπογραφόμεθα κάτωθεν,ο κάθε εις την ποσότητα.
Ομοίως υπογράφεται και ο Σιορ Ντοτόρ το παρόν γράμμα συμφωνίας, να ημπορεί να εμπαίνει εις τα άτη (πράξεις ) δημοσίου νοταρίου (συμφολαιογράφου), δια την παντοτινήν του ενέργειαν και τα εξής:
Νικόλαος Μάστορας, πρωτοπαπάς / Τόμας Βελλιανίτης / Κόμης Ντζουάνες Μακρής / και ακολουθούν περίπου 40 άτομα, με συνολικό ποσόν 120 τάλαρα.

* Η παραπάνω κοντότα βρέθηκε εις τον συμβολαιογράφον Παξών Αντώνιον Ανεμογιάννην, στη σελίδα 9 (ένθετο) και εις τον τόμο Β’ σελίδα 29 του έτους 1799, Αυγούστου 4.