Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Οι Σύλλογοι του χωριού

Στο χωριό αναπτύχθηκε σε πολλούς τομείς η συλλογική  εργασία. Οι σύλλογοι που δημιουργήθηκαν, δείχνουν την ανησυχία και το ενδιαφέρον των κατοίκων του χωριού, να αντεπεξέλθουν στα δύσκολα προβλήματα που κατά καιρούς εμφανίζονται. Εκτός από τους επαγγελματικούς συλλόγους που στηρίζονται στην ομαδική εργασία και προσφορά, η συλλογικότητα διακρίνει τσου Λιαπαδίτες και στην ίδρυση συλλόγων για πνευματική συνεργασία.
Σε πολλές περιπτώσεις, κάποια ιδρυτικά μέλη, επαναλαμβάνονται σε πολλούς συλλόγους, και το χειρότερο απ’ όλα, τα περισσότερα είναι τελείως άσχετα με το αντικείμενο δραστηριότητας και με τους σκοπούς του σωματείου.
Γίνεται φανερό ότι κάποιοι σύλλογοι, καλούνται να περιφρουρήσουν πολιτικά ιδεώδη και η ίδρυσή τους, χρωματίζεται με το χρώμα ενός κόμματος.  
Εκτός από τσου συλλόγους τση μουσικής, του αθλητικού ομίλου και του συλλόγου Λιαπαδιτών της Αθήνας, που παρουσιάζονται σε χωριστά κεφάλαια, υπάρχουν ακόμη και οι παρακάτω:


•  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λιαπάδων “Η ΕΣΤΙΑ”
Από πολύ νωρίς, έγινε αισθητή η ανάγκη για τη δημιουργία συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο χωριό. Η πλημμελής κάλυψη των σχολικών αναγκών από την Πολιτεία, ανάγκασε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του δημοτικού σχολείου, να βοηθήσουν έμπρακτα το διδακτικό προσωπικό και να προσφέρουν ηθική και υλική υποστήριξη, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του σχολείου και την προώθηση λύσεων για τα εκάστοτε παρουσιαζόμενα προβλήματα. Δευτερευόντως, να βοηθήσουν για την αγορά οργάνων διδασκαλίας, για την οργάνωση σχολικών εορτών που ενδυναμώνουν τη θέληση και την αγάπη των μαθητών για το σχολείο, τη δημιουργία ευγενούς άμιλλας στο σχολικό αθλητισμό και γενικά στη διαμόρφωση του ήθους των μαθητών.
Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα (2014) ο σύλλογος έχει επιτελέσει σημαντικό έργο, παρά τα ποικίλα εμπόδια που παρουσιάζονται, ιδίως μετά την οικονομική κρίση.
Ευτυχώς για το χωριό, όλα αυτά τα χρόνια, η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, λειτουργούσε θετικά για το σχολείο και τα παιδιά, καθώς δραστήρια άτομα μέσα από το σύλλογο αφιέρωναν πολύ χρόνο και προσέφεραν πολλά.

Στις 5 Μαρτίου 1991, τριάντα εφτά (37) Λιαπαδίτες, εκδήλωσαν εγγράφως την πρόθεσή τους  να ιδρύσουν σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο χωριό. Αρχικά εκλέχθηκε πενταμελής προσωρινή διοίκηση, στην οποία τα ιδρυτικά μέλη ανέθεσαν την φροντίδα για τη νομιμοποίηση του σωματείου και την εντολή να συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών, ευθύς ως νoνομιμοποιηθεί ο σύλλογος  και να προχωρήσει με αρχαιρεσίες στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα μέλη της προσωρινής διοίκησης ήταν οι:
- Πρόεδρος: Λεπενιώτης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Θιλιππάκης
- Αντιπρόεδρος:  Νίνος Θεόδωρος του Ιωάννου, Μπόχαλης
- Γραμματέας: Αγάθος Νικόλαος του Δημητρίου, Σόκας
- Ταμίας: Μποζίκης Σπυρίδων του Ανδρέα, Μπιγκιάς
- Σύμβουλος: Αγάθος Κωνσταντίνος του Χρήστου, Αναστάσας.

Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, με τη σειρά που υπογράφουν στο ιδρυτικό καταστατικό, είναι οι παρακάτω:
1.     Αγάθος  Νικόλαος του Δημητρίου, Σόκας
2.     Λεπενιώτης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Θιλιππάκης,
3.     Νίνος Θεόδωρος του Ιωάννου, Μπόχαλης,
4.     Κορακιανίτης Γεώργιος του Ιωάννου, Παναγιός
5.     Μποζίκης Νικόλαος του Σπυρίδωνος,  Ρουμανής,
6.     Μποζίκης Σπυρίδων του Ανδρέα, Μπιγκιάς,
7.     Μάζης Ιωάννης του Θεοδώρου, Μπενιαμής,
8.     Αγάθος Σπυρίδων του Χρήστου, Αναστάσας
9.     Χαλικιάς Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Κόντης
10.   Νίνος Ονούφριος του Γεωργίου, Μπόχαλης,
11.   Αγάθος Νικόλαος του Ιωάννου, Λεμόνης
12.   Νίνος Βασίλειος του Ιωάννου, Κακαρέλης
13.   Αγάθος Ιωάννης του Σπυρίδωνος, Κυρίτσης
14.   Μάζης Σπυρίδων του Θεδώρου, Μπενιαμής,
15.   Αγάθος Κωνσταντίνος του Χρήστου, Αναστάσας
16.   Πουλής Πάρις του Κωνσταντίνου,
17.   Μποζίκης Ιωάννης του Νικολάου, του Δασκάλου
18.   Λεπενιώτης Ιωάννης του Γεωργίου, Σπαθής,
19.   Αγάθου Μαρία του Σπυρίδωνος, Κυρίτση
20.   Αγάθος Σπυρίδων του Σταματίου, Ρουμανής
21.   Νίνος Μιχαήλ του Γεωργίου, Μπόχαλης
22.   Κορακιανίτης Ιωάννης του Σπυρίδωνος, Λαΐς
23.   Μποζίκης Ανδρέας του Σπυρίδωνος, Τζαβέλας
24.   Νίνος Βασίλειος του Ιωάννου, Κουτσαντώνης
25.   Παγιάτης Σπυρίδων του Αχιλλέα, Τσαλίδης,
26.   Μπράγιας  Χρήστος του Βασιλείου,
27.   Αγάθος Νικόλαος του Θεοδώρου, Μπάτιος
28.   Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος, Πέπος
29.   Νίνος Σπυρίδων του Γεωργίου, Μουσαρίγκος
30.   Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος, Πέπος,
31.   Γουλή Αναστασία του Θεοδώρου, Πέπου,
32.   Νίνος Γεώργιος του Δημητρίου, Κολοτζής,
33.   Παγιάτης  Σταμάτιος του Ιωάννου, Σαΐτας
34.   Παγιάτης Δημήτριος του Ιωάννου, Σαΐτας
35.   Αγάθος Νικόλαος του Δημητρίου,  Μπαλαμπάνης,
36.   Νίνος Βασίλειος του Ιωάννου, Κουτσαντώνης,
37.   Γουλής Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Πέπος.

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου
Παραθέτουμε τους  διατελέσαντες Προέδρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Δημοτικό Σχολείο Λιαπάδων από την ίδρυσή του (1991) μέχρι σήμερα (2014). Παρατηρούμε ότι στα 23 χρόνια που δραστηριοποιείται ο Σύλλογος, στα 20 χρόνια οι  Πρόεδροι ήταν άντρες (87%), ενώ μόνο τα 3 χρόνια γυναίκες (13%). Η συμμετοχή αυτή των γυναικών στα κοινά, παρουσιάζει μία θετική εξέλιξη, αν λάβουμε υπόψη ότι ότι στα 37 μέλη που υπέγραψαν το ιδρυτικό καταστατικό στις 5 Μαρτίου 1991, υπήρχαν μόνο δύο γυναίκες (5%).
Οι παρακάτω Πρόεδροι του Συλλόγου, εκτός από την καλή τους προαίρεση και την αγάπη τους για το σχολείο και τα παιδιά, έδωσαν κάτι περισσότερο: Χρόνο, που είναι σήμερα αγαθό ...εν ανεπαρκεία. 
Συγχαρητήρια σε όλους.

1991 - 1992: Αγάθος Νικόλαος, Λεμόνης
1992 - 1993: Νίνος Θεόδωρος, Μπόχαλης
1993 - 1994: Νίνος Θεόδωρος, Μπόχαλης  
1994 - 1995: Αγάθος Γεώργιος,
1995 - 1996: Νίνος Θεόδωρος, Μπόχαλης  
1996 - 1997: Μποζίκης Σπυρίδων, του Ζαχαρία
1997 - 1998: Μποζίκης Ιωάννης,
1998 - 1999: Γουλή Αγγελική, του Ρουμπίνη
2000 - 2001: Αγάθου Ελένη,
2001 - 2002: Τρους Σπυρίδων, Γαρδελάδες
2002 - 2003: Τρους Σπυρίδων, Γαρδελάδες
2003 - 2004: Τρους Σπυρίδων, Γαρδελάδες
2004 - 2005: Τρους Σπυρίδων, Γαρδελάδες
2005 - 2006: Νίνος Γεώργιος, Μιτσίας
2006 - 2007: Νίνος Γεώργιος, Μιτσίας
2007 - 2008: Νίνος Γεώργιος, Μιτσίας
2008 - 2009: Νίνος Γεώργιος, Μιτσίας  
2009 - 2010: Νίνος Γεώργιος, Μιτσίας
2010 - 2011: Νίνος Γεώργιος, Μιτσίας
2011 - 2012: Παγιάτης Σπυρίδων, του Νούφρη
2012 - 2013: Παγιάτης Σπυρίδων, του Νούφρη   
2013 - 2014: Ρεπούλια Αναστασία, Κατσίμπαλη
2015 - 2016: Μουμούρη Ευριδίκη,  Δουκάδες
2017 - 2018: Νίνος Γώργιος, Κολοτζής

Το παραπάνω καταστατικό, εγκρίθηκε με την απόφαση 142/1991 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.


•  Μικτή Χορωδία Λιαπάδων
Η Χορωδία του χωριού μας, ιδρύθηκε το 1997, με την έκδοση της υπ’ αριθ. 240/1997 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Κερκύρας, στις 27 Νοεμβρίου 1997, με αριθμό μητρώου 903.
Τα ιδρυτικά μέλη της Χορωδίας, με τη σειρά που υπογράφουν στο ιδρυτικό καταστατικό της Χορωδίας, είναι οι παρακάτω:
1.    Νίνος Σπυρίδων του Ιωάννου, Βέδερης
2.    Αγάθος Γεώργιος του Ιωάννου, Γιαννιτσέλης
3.    Λεπενιώτης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Θιλιππάκης
4.    Αγάθος Σπυρίδων του Ιωάννου, Πολυλάς
5.    Αγάθος Νικόλαος του Σταματίου, Φλαστάρης
6.    Χαλικιάς Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, Ντάντος
7.    Νίνος Γεώργιος του Νικολάου, Μιτσίας
8.    Γουλής Νικόλαος του Μιχαήλ, Μπιστιούς
9.    Νίνου Πολύμνια του Ιωάννου, Μουσαρίγκου
10.  Νίνου Μαρία του Γεωργίου, Μουσαρίγκου
11.  Αγάθου Αγγελική του Νικολάου, Πελάγονου
12.  Μποζίκη Αγγελική του Σπυρίδωνος, Πολυλά
13.  Μποζίκη Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου, Πολυλά
14.  Νίνου Αμαλία του Θεοδώρου, Κατσούλη
15.  Νίνου Μαρία του Θεοδώρου, Κατσούλη
16.  Αγάθος Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Τρίβουλας
17.  Παγιάτης Σπυρίδων του Γεωργίου, Τζαγδάρης
18.  Νίνου Ελένη του Νικολάου, Μπόχαλη
19.  Αγάθου Αθηνά του Γωργίου, Μούρδουλου
20.  Αγάθος Σπυρίδων του Γεωργίου, Φακίρης
21.  Νίνου Αριάδνη του Θεοδώρου, Παρέδρου
22.  Νίνος Γεράσιμος του Σπυρίδωνος, Τσόντας
23.  Αγάθου Αικατερίνη του Βασιλείου, Τρίβουλα
24.  Αγάθος Σπυρίδων του Δημητρίου, Τσογιός
25.  Νίνος Γεώργιος του Νικολάου, Μουσαρίγκος
Από την αρχή που αποφασίσθηκε η δημιουργία της χορωδίας, δύο Λιαπαδίτες πήγαν στο Βαλανιό και κάλεσαν τον Αλέκο Χαρτοφύλακα, γιό του μουσικού Σπύρου Χαρτοφύλακα και εγγονό του Τσάντου Χαρτοφύλακα, να αναλάβει  τη διεύθυνσή της. Από την αρχή, όλα τα μέλη έδειξαν ζήλο, με αποτέλεσμα σε λίγο διάστημα να παρουσιάσουν σημαντικό έργο. Πολλές και καλές εμφανίσεις, έχει στο ενεργητικό της η λιαπαδίτικη χορωδία. Στην Άγια Αναστασιά –αλλά και στην Άγια Θέκλη- η χορωδία τραγούδησε εκκλησιαστικούς ύμνους, με πολύ καλά σχόλια. Σε άλλες εμφανίσεις, εντός και εκτός Λιαπάδων, τα αποτελέσματα ήταν εξίσου καλά. 
Η χορωδία δραστηριοποιήθηκε μέχρι το Μάρτιο του 2002, όπου προς λύπη όλων, αδράνησε. Μετά πάροδο ενός χρόνου, την 1η Μαρτίου 2003, έγινε ένα νέο ξεκίνημα. Νέος δάσκαλος της χορωδίας, είναι ο Σπύρος Μπόχαλης, από τους Συναράδες. Η νέα προσπάθεια ξεκίνησε με 14 άτομα χορωδούς, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα.
Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 29 Μαΐου 2006 και από την πράξη του Δ.Σ αριθ. 33 που έγινε στις 28 Απριλίου 2007, προήλθε νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Παγιάτης Σπύρος, Τσαλίδης
Αντιπρόεδρος: Ρεπούλιος Βασίλης, Τζίτζηρας
Γραμματέας: Αγάθος Γιάννης, Κυρίτσης
Ταμίας: Ζαφειρόπουλος Σπύρος
Έφορος: Κορακιανίτη Σοφία, Φυτίλη 
Στη δεύτερη αυτή περίοδο, η χορωδία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εκκλησιαστική χορωδιακή μουσική, όπου είχε πολύ καλές εμφανίσεις, προκαλώντας ευνοϊκά σχόλια, ακόμη και από τον Μακαριότατο Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριο.
Από το Φθινόπωρο του 2006, στη χορωδία προστέθηκε και ομάδα Μαντολινάτας, η οποία έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, στην πλατεία του χωριού, την Κυριακή 12 Αυγούστου 2007, με ευνοϊκά σχόλια.
Χορωδιακή εξωστρέφεια
Εκτός Κέρκυρας, η μικτή χορωδία Λιαπάδων, ταξίδεψε πολλές φορές και έδωσε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:
• στις 7 Νοεμβρίου 2005 στην πόλη Dumnitsa της Βουλγαρίας,
• στις 16 Μαρτίου 2007 στην πόλη Παραλίμνι της Κύπρου και
• Στις 20 Ιουλίου 2007, στην Ερείκουσα.
Η Μικτή Χορωδία Λιαπάδων, σαν νομικό πρόσωπο, είχε ΑΦΜ: 090240796 και ανήκε στην Α’ ΔΟΥ Κέρκυρας.
Διακοπή δραστηριότητας 
Στο τέλος του 2012, η Μικτή Χορωδία Λιαπάδων, έπαψε να λέει τραγούδια. 
Η οικονομική κρίση, εκτός από τον πληθυσμό, διαβρώνει και τον πολιτισμό. 
Στη θέση της, τρεις γερόντοι Λιαπαδίτες, ενάντια στην κρίση -για πολλά χρόνια τελευταία- τραγουδάνε τα καλοκαίρια στην πλατεία. Είναι ο Γιάννης ο Μπίρλης, ο Νικόλας ο Ντάντας και ο Νώντας, που τραγουδάνε και ...αγοράζουν χρόνο ζωής.

•   Σύνδεσμος Ψαράδων, περιοχής Λιαπάδων-Λακώνων
Στη δεκαετία το ’80 οι ψαράδες της περιφέρειας Λιαπάδων-Λακώνων, αποφάσισαν τη δημιουργία ενός συλλογικού οργάνου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα επαγγελματικά τους συμφέροντα. Στις 5 Μαρτίου 1983, δεκαεφτά ψαράδες Λιαπαδίτες και οχτώ Λακωνίτες, ίδρυσαν σωματείο, με την επωνυμία: “Σύνδεσμος Ψαράδων περιοχής Λιαπάδων-Λακώνων”. Έδρα του Συλλόγου, είναι το χωριό Λιαπάδες.
Σκοπός του σωματείου είναι η μελέτη, προστασία, και παραγωγή των ηθικών, επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του.Στους σκοπούς, καθορίζονται ακόμη επακριβώς, όλοι οι παράγοντες για την προστασία των μελών του συλλόγου, αλλά και της θάλασσας γενικότερα.Το καταστατικό με τα 24 άρθρα του, καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία του σαν όργανο και τις υποχρεώσεις των μελών και του διοικητικού συμβουλίου. Το καταστατικό του συλλόγου, με την υπ’ αριθ. 194 του 1983 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, καταχωρήθηκε στις 16 Αυγούστου 1983, στο βιβλίο καταχωρήσεως Σωματείων του Πρωτοδικείου Κερκύρας, με Αριθμό Μητρώου 362.Τα είκοσι πέντε (25) ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, αναφέρονται παρακάτω, με τη σειρά που υπέγραψαν το καταστατικό:
1.    Ρεπούλιος Συμεών του Ανδρέου, Πελάγονος
2.    Λεπενιώτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Θιλιππάκης
3.    Μποζίκης Σπυρίδων του Νικολάου, Τζαβέλας
4.    Μποζίκης Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Τζαβέλας
5.    Μπούρμπος Βασίλειος του Παναγιώτη
6.    Μποζίκης Σπυρίδων του Νικολάου, Μπαλαρής
7.    Αγάθος Σπυρίδων του Δημητρίου, Τσογιός
8.    Μάζης Δημήτριος του Ιωάννου, Σάγκας
9.    Γουλής Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Πέπος
10.  Γουλής Σπυρίδων του Θεοδώρου, Πέπος
11.  Γουλή Αθηνά, σύζ. Νικολάου, Πέπου
12.  Μιχαλάς Σπυρίδων του
13.  Αγάθος Μιχαήλ του Λεωνίδα, Αλυπούς
14.  Καζιάνης Ανδρέας του Σπυρίδωνος
15.  Μπούρμπος Παναγιώτης του Ιωάννου
16.  Μιχαλάς Νικόλαος του Γεωργίου
17.  Μπούρμπος Ιωάννης του Παναγιώτου
18.  Μποζίκης Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Μπαλαρής
19.  Αγάθος Ξενοφών του Ιωάννου, Φώντης
20.  Αγάθος Νικόλαος του Ιωάννου, Mπουρδούκος
21.  Νίνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Γιωργούτσος
22.  Νίνος Νικόλαος του Ιωάννου, Καβαλίνας
23.  Παγιάτης Σπυρίδων του Μιχαήλ, Κουνούβελος
24.  Λούλης Λεωνίδας του Δημητρίου,
25.  Νίνος Ιωάννης του Σπυρίδωνος,  Άσπρος
Στη συνέχεια, ο παραπάνω σύλλογος κρίθηκε ότι δεν καλύπτει νομικά τα μέλη του, τα οποία αργότερα συνενώθηκαν με τον νεοϊδρυθέντα “Αγροταλλιευτικό Σύλλογο ο Ποσειδών”.
Η συνένωση ήταν απαραίτητη, γιατί άλλαξε το νομικό πλαίσιο.

•   Πυγμαχικός Αθλητικός Όμιλος Λιαπάδων
Πρωτοτυπία για το χωριό μας. Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997, από νεαρούς Λιαπαδίτες που τους άρεσε το άθλημα. Ο σκοπός του σωματείου –σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού- “… είναι η ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση με διάφορα αθλήματα του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση της υγείας, η απόκτηση, η τελειοποίηση ορισμένων φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία τους γενικά, η ανάπτυξη και η αξιοποίησή τους, σύμφωνα με τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, τους κανόνες του αθλητισμού γενικότερα και τις αθλητικές παραδόσεις της χώρας”.
Σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 3 του καταστατικού, απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση των σκοπών του σωματείου, ούτε και με τροποποίηση.
Το καταστατικό αριθμεί τριάντα ένα (31) άρθρα, μέσα στα οποία αναφέρονται όλα τα σχετικά με την εύρυθμο λειτουργία και αντιμετωπίζονται τα αναφυόμενα προβλήματα.
Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, αναφέρονται παρακάτω, με τη σειρά που υπέγραψαν:
1.    Μποζίκης Βασίλης του Δημητρίου,
2.    Αγάθος Δημήτριος του Σπυρίδωνος
3.    Παγιάτης Αγαμέμνων του Νικολάου, Μπούκας
4.    Μάζης Σπυρίδων του Αναστασίου, Ματζής
5.    Αγάθος Σπυρίδων του Δημητρίου,
6.    Αγάθος Χρήστος του Σπυρίδωνος,
7.    Αγάθος Λεωνίδας του Μιχαήλ, Αλιπούς
8.    Ρεπούλιος Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Σαγκελέας
9.    Αγάθος Σπυρίδων του Νικολάου,
10.  Μάζης Ιωάννης του Θεοδώρου,
11.  Μάζη Ευαγγελία του Χρήστου, Μπενιαμή
12.  Αγάθου Αγγελική του Νικολάου,
13.  Αγάθος Σπυρίδων του Δημητρίου,
14.  Αγάθος Ιωάννης του Σπυρίδωνος,
15.  Μάζη Αγαθή του Γεωργίου, Καπότσαρη,
16.  Αγάθος Γεώργιος του Αθανασίου,
17.  Αγάθου Μαρία του Νικολάου,
18.  Νίνου Μαρία του Θεοδώρου, Κατσούλη
19.  Αγάθος Γεώργιος του Αλεξάνδρου Καπότσαρης
20.  Μποζίκης Σπυρίδων του Μιχαήλ,
21.  Μάζης Αναστάσιος του Σπυρίδωνος, Ματζής
22.  Ρεπούλιος Μιχαήλ του Σπυρίδωνος, Θεούλης
23.  Αγάθος Δημήτριος του Ιωάννου,
24.  Αγάθος Δημήτριος του Σπυρίδωνος
25.  Αγάθος Γεώργιος του Κωνσταντίνου,
26.  Νίνου Αγγελική του Αριστείδη,
Οι διατάξεις του ως άνω καταστατικού, εγκρίθηκαν με την απόφαση 20/1998 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Σωματείων, στις 15 Μαρτίου 1998, με αριθμό μητρώου εννιακόσια δέκα τέσσερα (914).
Πάντως, στο χωριό μέχρι τώρα, δεν έχουμε απολαύσει πυγμαχικούς αγώνες, ενώ στη συνέχεια ο Σύλλογος έπαψε να λειτουργεί.

•   Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Λιαπάδων
Ο Σύλλογος υπηρέτησε τσου Λιαπαδίτες ελαιοπαραγωγούς, στο μέτρο των υπηρεσιών που μπορούσε να προσφέρει εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το Συνεταιρισμό αυτό. Οι τελευταίοι γνωστοί Πρόεδροι του συνεταιρισμού, είναι κατά σειρά θητείας τους οι ακόλουθοι:
·         Αγάθος Αλέξης, Καπότσαρης
·         Κορακιανίτης Γεώργιος, Κοπίδας
·         Μποζίκης Πανταζής, Προεστός
·         Μποζίκης Ζαχαρίας, Μαργιόλης
·         Νίνος Σπυρίδων, Σπυρέτος
Ο συνεταιρισμός παρέμεινε ενεργός μέχρι το 1986, όταν στις διαδοχικές εκλογές που έγιναν, δεν προέκυψε νέος Πρόεδρος.
Έκτοτε αδρανεί ή μάλλον δεν υφίσταται. Σύμφωνα με νόμο του υπουργείου Γεωργίας, η κινητή και ακίνητη περιουσία όσων συνεταιρισμών αδρανούν ή κλείνουν, περιέρχονται στην οικεία Ένωση. Έτσι, με επιφύλαξη αναφέρουμε, ότι η περιουσία του εν λόγω συνεταιρισμού, με νόμο, περιήλθε στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας.

•  Συνεταιρισμός (στα Βουνάκια)
Δεν είναι γνωστό το έτος ίδρυσης, όμως –όπως έδωσαν πληροφορίες κάποιοι γέροντες- έκλεισε το 1936. Ήταν ένα πλήρες μηχανοκίνητο ελαιοτριβείο, που λειτουργούσε με ατμό. Στην αρχή της ίδρυσης, ήρθαν στο χωριό Γερμανοί μηχανικοί, για να τοποθετήσουν τα μηχανήματα, να επιδείξουν τη λειτουργία τους και να εκπαιδεύσουν τους Λιαπαδίτες χειριστές. Δεν γνωρίζουμε άλλες πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου